Infographic >

Zorg in de steigers

In opdracht van Organisatie & Infrastructuur Utrecht (O&I) is een logoserie en verschillende infographics ontworpen voor de zorgtransitie ‘Zorg in de steigers’.
De doorloop van deze transitie valt samen met het 5-jarig renovatieproces van de Domtoren. Een iconisch beeld in de steigers.
Het Ministerie van VWS heeft met belanghebbenden overeenstemming bereikt om de financiële regelingen binnen de gezondheidszorg anders te gaan organiseren. Voor Utrecht gaat het om zo’n 5 miljoen per jaar, dat anders verdeeld gaat worden. De bestaande gelden zullen opgaan in de nieuwe regio-organisatie O&I.
In dit complexe proces zijn er momenten waarop de inzet van een infographic het ideale middel blijkt te zijn: een rapport van 6 pagina’s kan zo teruggebracht worden tot 1 A4.

Koduijn: ontwerp logoserie en verschillende infographics
in opdracht van: O&I Utrecht

#logo #grafischontwerp #illustratie #infographic #zorg #huisarts #identiteit #concept #design #eerstelijnszorg @sterkzorg @hus @utrecht

 

 

 witte balk breed.jpg
infographic-grafisch-ontwerpers-koduijn-utrecht-zorg-04.jpg
infographic-grafisch-ontwerpers-koduijn-utrecht-zorg-05.jpg
infographic-grafisch-ontwerpers-koduijn-utrecht-zorg-02.jpg
infographic-grafisch-ontwerpers-koduijn-utrecht-zorg-01.jpg
infographic-grafisch-ontwerpers-koduijn-utrecht-zorg-03.jpg
infographic-grafisch-ontwerpers-koduijn-utrecht-zorg-06.jpg